MENU

HAVO

Leer je gemakkelijk en ben je praktisch ingesteld, dan is havo iets voor jou. De havo bereidt je voor op een vervolgstudie in het hbo (hoger beroepsonderwijs). Met een  havo-diploma kun je ook overstappen naar de vijfde klas van het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

 

Het eerste leerjaar

Het eerste leerjaar heet ook wel de brugklas. Dit betekent dat je aan het einde van dat eerste schooljaar nog kunt wisselen van leerroute. Met een havo-advies start je in de brugklas theoretisch/havo of havo/vwo. Aan het einde van het eerste leerjaar kies je op grond van de resultaten in overleg met je mentor en je ouders en na goedkeuring van de docentenvergadering een definitieve leerroute:
Havo
Atheneum

 

 

Het tweede leerjaar

Je krijgt in leerjaar 2 in dezelfde vakken aangeboden als atheneumleerlingen. Het niveau van de lesstof is wel verschillend.

 

Het derde leerjaar

In leerjaar 3  kies je een ‘examenprofiel’ (vakkenpakket) voor leerjaar 4 (bovenbouw).  Naast een verplicht gemeenschappelijk deel, kies je een profieldeel en een vrij deel.

 

Gemeenschappelijk deel

Nederlands

Engels

maatschappijleer

culturele en kunstzinnige vorming (ckv)

godsdienst

lichamelijke opvoeding (lo)

profielwerkstuk

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB)

Studiebegeleiding

 

Cultuur en maatschappij

geschiedenis

keuze uit Duits of Frans

keuze uit economie of aardrijkskunde

een van de volgende vakken: Frans, Duits, kunstvak

 

Economie en maatschappij

geschiedenis

economie

wiskunde a of b (na overleg met decaan)

een van de volgende vakken: Frans, Duits, aardrijkskunde, management en organisatie

 

Natuur en gezondheid

biologie

scheikunde

keuze uit wiskunde a of b

keuze uit natuurkunde of aardrijkskunde

 

Natuur en techniek

natuurkunde

scheikunde

wiskunde b

een van de volgende vakken: informatica, biologie of wiskunde d