MENU

Kunstexcursie

Kunstexcursie

De leerlingen uit havo 5 die het vak kunst hebben, zijn afgelopen dinsdag met mevrouw De Gooijer en mevrouw Souwman naar Keulen geweest ter voorbereiding op het examen. Hier hebben ze twee musea bezocht en de Dom bekeken. Op de vraag, wat de leerlingen van deze excursie vonden, kwamen de volgende antwoorden:

“De Domwas mooi en het laatste museum was erg interessant en leerzaam.” -Dit was museum Ludwig waar onder andere schilderijen van het expressionisme, kubisme (Picasso), abstract expressionisme (Pollock) en Pop-art (Warhol) te zien waren.

“Door deze musea heb ik weer meer kennis opgedaan over de 19e en 20e eeuw. Nu heb ik een wat duidelijker beeld over welke kunststromingen elkaar opvolgen.”

“Opdrachtjes in het museum waren leuk, wel jammer dat we ‘De Stijl’ (Mondriaan) niet konden zien.” – de leerlingen hebben details uit het schilderij beschreven zodat de andere leerling dit ‘blind’ kon tekenen/ ook hebben ze belangrijke begrippen op kaartjes gekregen die ze moesten koppelen aan een schilderij.
“Goede voorbereiding op het examen”

“Koor met vreemdelingen (Hardenbergse leerlingen) in de bus” – De leerlingen zongen op de terugweg uitbundig met elkaar in de bus (de carneval-sfeer hadden ze meegenomen uit Keulen).

“We vonden het een leerzame excursie omdat we verschillende aspecten hebben geleerd in de les, hierdoor konden we redelijk veel dingen herkennen in de musea. Het was fijn dat we in een korte tijd veel gezien en geleerd hebben. Op de terugweg was het in de bus lekker 'cosy' met een 'kek' achtergrondkoor.”

“In één woord: Top!”