MENU

Ommer Ouder Raad

OOR staat voor Ommer Ouder Raad. Deze raad is ingesteld, omdat de school het belangrijk vindt om regelmatig contact te hebben met de ouders van haar leerlingen.

De OOR bestaat uit een aantal ouders, die elk schooljaar vijf keer vergadert met de directeur van de school. De OOR praat met de directeur over algemene schoolzaken, zoals onderwijsontwikkelingen, zorg binnen school, maar ook over de veiligheid op school en op weg naar school, ziekteverzuim en lesuitval.

De OOR denkt mee, adviseert, geeft haar mening, maar heeft geen beslissingsbevoegdheden. Om zo ook gezamenlijk te kunnen zorgen voor een school met een goed leer- en werkklimaat en een veilige sfeer voor de leerlingen.

In het schooljaar 2019-2020 vergadert de Ommer Ouder Raad op de volgende data:

donderdag 19 september

maandag 18 november

woensdag 15 januari

maandag 9 maart

woensdag 3 juni

Meepraten? Suggestie?

Wilt u meedenken, of heeft u opmerkingen/suggesties, dan kunt u mailen met
oor-ommen@vechtdalcollege.nl