MENU

VWO (+)

Het atheneum is voor leerlingen, die in principe verder willen studeren aan de universiteit. Maar met een atheneumdiploma kun je ook kiezen voor een vervolgopleiding in het hbo. Een atheneumopleiding duurt in totaal zes jaar.

 

EERSTE LEERJAAR

Het eerste leerjaar heet ook wel de brugklas. Dit betekent dat je aan het einde van dat eerste schooljaar nog kunt wisselen van leerroute. Met een atheneum-advies start je in de brugklas havo/vwo of vwo+. In het eerste leerjaar krijg je vakken, waarbij je zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden opdoet.  Aan het einde van het eerste leerjaar kies je op grond van je resultaten samen met je mentor en ouders en na goedkeuring van de docentenvergadering, een definitieve leerroute: Atheneum.

Op het Vechtdal College Ommen kun je naast ‘gewoon naar school gaan’ ook verbredende en verdiepende activiteiten volgen. Voorbeelden daarvan zijn: zelfstandige projecten (via bureau Talent), Anglia, MUN, talentmaximalisatie (o.a. bij Universiteit Twente) en zelfs projecten met daarbij een uitwisseling met een school in Mumbai, India.

 

Wat doe je tijdens de projecturen (het +-traject) in klas 1?

Je hebt vanaf de zomervakantie twee projecturen per week. Het eerste project gaat over China. Je werkt samen met anderen aan dit project. Je hebt bij de projecten altijd veel keuzevrijheid. Wat wil je doen? Wat wil je leren? Hoe wil je dit leren? Na het project China doe je een project ‚klokhuisfilm’. Tijdens dit project maak je een klokhuisfilm. Van script tot acteren en monteren. De derde periode kun je kiezen of je Latijn of ‚de ruimte in’ wilt doen.

 

Hoe word je begeleid bij projecten?

Het project wordt begeleid door een kleine vaste groep docenten die jou en jouw project in de gaten houden. Het is belangrijk om creatief te denken. Samen met je docent stel je doelen op, die je tijdens het project wilt bereiken. Jaarlijks worden je ouders en belangstellenden uitgenodigd voor een speciale presentatieavond.

 

Hoe word je geplaatst in de vwo+-klas?

Als je graag in deze klas wilt komen dan word je aangemeld door jouw basisschool. De NIO-toets of een andere toets kan al duidelijkheid geven of je geschikt bent hiervoor. Nadat je bent aangemeld, zal het Vechtdal College Ommen je uitnodigen voor een aanvullende test. Deze test wordt bij ons op school gemaakt. De testen worden door het CBO uit Nijmegen verwerkt en de uitslag laat zien of de vwo+-klas geschikt is voor jou.

 

Waarom naar vwo+?

Vwo+ is een onderdeel van het vwo. Met een vwo-diploma op zak kun je naar de Universiteit. Voor het +-traject krijg je een extra certificaat. Dit certificaat kan handig zijn om aangenomen te worden op een Universiteit, want het laat zien dat je meer in huis hebt dan een reguliere vwo-leerling.

 

TWEEDE LEERJAAR

Na het eerste leerjaar kun je kiezen of je door wilt gaan met vwo+. Vanaf dat moment kun je dus vwo volgen zonder een plusprogramma. Tijdens het plusprogramma van leerjaar ga je in periode 1 debatteren, periode 2 een eigen project kiezen via ‚bureau Talent’ en periode 3 filosofie volgen.

 

 

Wat doe je tijdens de projecturen (het +-traject) in klas 3 t/m 6?

Vanaf leerjaar 3 krijg je een ‘les-uit-kaart’. Met deze kaart mag je maximaal drie uren de les uit. Tijdens deze uren werk je dan aan projecten. Het +-traject is dan veel persoonlijker. Je hebt allerlei keuzes voor projecten. Je kunt Anglia (versterkt Engels) volgen, deelnemen aan MUN’s (debatteren tijdens internationale conferenties), projecten volgen via bureau Talent, projectmiddagen volgen bij de Universiteit Twente en je kunt ook deelnemen aan een uitwisseling met een school uit Mumbai, India. Naast de genoemde projecten kun je ook nog veel andere dingen leren!

 

Meer informatie over de projecten:

Bureau Talent: Speciale projecten voor slimme leerlingen. Meer informatie: http://www.bureautalent.nl/

 

Talentmaximalisatie:

Projectmiddagen bij de Universiteit Twente en hogeschool Saxion. Meer informatie: http://www.talentintwente.nl/

 

Anglia:

Engels is een taal die over de hele wereld wordt gesproken. In veel vervolgstudies of beroepen is Engels heel belangrijk. Zeker als het gaat om internationale contacten. In de brugklas krijg je natuurlijk het vak Engels, maar als je daar een schepje bovenop wilt doen is Anglia misschien iets voor jou. Anglia is voor leerlingen die Engels leuk vinden, er goed in zijn èn naast hun normale vakken bereid zijn extra tijd en energie te steken in Engels.

Anglia start in leerjaar 2. Je krijgt iedere week een uur Anglia. Tijdens dit lesuur wordt je voorbereid op het examen. Tijdens Anglia ligt de nadruk niet alleen op de vaardigheden (het spreken, schrijven, luisteren en lezen), maar ook op een accuraat gebruik ervan. Aan het eind van ieder schooljaar doe je examen op jouw niveau. Meer informatie op: http://www.anglianetwork.eu

 

MUN:

Een MUN- conferentie is een simulatie van de VN. MUN betekent Model United Nations. Tijdens een MUN vertegenwoordigt elke leerling een land in een bepaalde commissie. Je debatteert dan met andere ‘delegatieleden’ over een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld Global Terrorism) en je bespreekt de bijbehorende problemen. Samen probeer je dan tot oplossingen te komen. Een MUN vindt altijd in het Engels plaats. Je leert dus heel veel tijdens zo’n MUN! Naast presenteren en debatteren verbeter je ook jouw Engels. Het Vechtdal College Ommen neemt  deel aan vijf MUN’s. Na onze eigen  ‘voorbereidings’-MUN mag je deelnemen aan LmunA (in Arnhem), Hmun (in Haarlem) of BonaMUN (Leiden) en/of Olmun (in Oldenburg, Duitsland).Om deel te kunnen nemen aan een MUN moet je lessen missen. Dit kan natuurlijk alleen als je goede cijfers haalt en deze lessen dus ook kùnt missen.

Meer informatie op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Model_United_Nations

LmunA:  http://www.lmuna.eu/,

Hmun: http://web.hmun.nl/,

BonaMUN: http://www.bonamun.org/

Olmun: http://www.olmun.org/

 

Uitwisseling India:

Het Vechtdal College Ommen heeft een uitwisseling met Pawar Public School in Bhandup (Mumbai, India).Medio mei komen leerlingen van deze school naar Ommen. Zij worden opgevangen door leerlingen uit vwo3. Meestal blijven ze een week in Ommen. De Indiase leerlingen bezoeken onze school en zij moeten onderzoek doen naar onze cultuur. Daarbij willen wij ze altijd graag dingen van ons land en onze cultuur laten zien. Als je in vwo-4 zitten mag je een tegenbezoek afleggen. Jij verblijft dan bij de leerlingen die bij jou in mei zijn geweest. Tijdens het tegenbezoek krijg je een goed beeld van het schoolsysteem in India, maar ook van de Indiase cultuur en de gewoontes. Tijdens de uitwisseling werk je aan een project (via een ejournal). Een voorbeeld kun je zien op http://ejournal.eumind.net/exchange2

 

DERDE LEERJAAR

In leerjaar 3 kies je een ‘examenprofiel’ (vakkenpakket) voor de bovenbouw.  Naast een verplicht gemeenschappelijk deel, kies je een profieldeel en een vrij deel.

 

Gemeenschappelijk deel:

Nederlands, Engels, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming (ckv), godsdienst, lichamelijke opvoeding (lo), Frans of Duits, Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB), Profielwerkstuk, Mentoraat/Studiebegeleiding

 

Cultuur en maatschappij

geschiedenis, wiskunde c of wiskunde a, economie of aardrijkskunde, een van de volgende vakken: Frans, Duits, kunstvak

 

Economie en maatschappij

geschiedenis, economie, wiskunde a (of b), een van de volgende vakken: Frans, Duits, aardrijkskunde, management en organisatie

 

Natuur en gezondheid

biologie, scheikunde, wiskunde a (of b), natuurkunde of aardrijkskunde

 

Natuur en techniek

natuurkunde, scheikunde, wiskunde, een van de volgende vakken: informatica, biologie of wiskunde d