MENU

VWO (+)

 

Het vwo+-programma wordt aangeboden van leerjaar 1 tot en met 6. In leerjaar 1 en 2 krijgen leerlingen twee projecturen en één begeleidingsuur per week (lj.1 studievaardigheden en lj.2 Anglia). Leerlingen maken tijdens deze uren kennis met diverse onderwerpen en vaardigheden, zodat zij laten in de bovenbouw weten waar hun interesse ligt en waar zij verder kunnen kiezen voor verdieping. De vwo+-uren zijn in plaats van het pgp-programma wat andere leerlingen in de onderbouw volgen ter ondersteuning.

 

Vanaf leerjaar 3 krijgt het programma een individuele karakter en ontvangen de leerlingen een les-uitkaart. Deze kunnen zij inzetten voor projecten naar keuze, afhankelijk van hun interesse. Voor het afsluiten van de onderbouw ontvangen zij een certificaat en ook voor het afsluiten van de bovenbouw.

 

Jaarlijks sluiten wij het jaar af met een informatieavond voor ouders en hier zal tevens een informatiemarkt plaatsvinden, waar alle vwo+-leerlingen hun projecten van het jaar presenteren en waar u ook de leerlingen kunt bevragen!


Meer informatie over een aantal projecten

 

Bureau Talent: Speciale projecten voor slimme leerlingen. Leerlingen gaan in leerjaar twee met een project naar keuze aan de slag. http://www.bureautalent.nl/

 

Talentmaximalisatie: Projectmiddagen bij de Universiteit Twente en hogeschool Saxion. http://www.talentintwente.nl/

 

Anglia: Engels is een taal die over de hele wereld wordt gesproken. In veel vervolgstudies of beroepen is Engels heel belangrijk. Zeker als het gaat om internationale contacten. In de brugklas krijg je natuurlijk het vak Engels, maar als je daar een schepje bovenop wilt doen is Anglia misschien iets voor jou. Anglia is een programma waar je werkt op jouw eigen niveau. Anglia start in leerjaar 2. Je krijgt iedere week een uur Anglia. Tijdens dit lesuur wordt je voorbereid op het examen. Tijdens Anglia ligt de nadruk niet alleen op de vaardigheden (het spreken, schrijven, luisteren en lezen), maar ook op een accuraat gebruik ervan. Aan het eind van ieder schooljaar doe je examen op jouw niveau. http://www.anglianetwork.eu

 

MUN: Een MUN- conferentie is een simulatie van de VN. MUN betekent Model United Nations. Tijdens een MUN vertegenwoordigt elke leerling een land in een bepaalde commissie. Je debatteert dan met andere ‘delegatieleden’ over een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld Global Terrorism) en je bespreekt de bijbehorende problemen. Samen probeer je dan tot oplossingen te komen. Een MUN vindt altijd in het Engels plaats. Je leert dus heel veel tijdens zo’n MUN! Naast presenteren en debatteren verbeter je ook jouw Engels. Het Vechtdal College Ommen neemt  deel aan vijf MUN’s. Na onze eigen  ‘voorbereidings’-MUN mag je deelnemen aan LmunA (in Arnhem), Hmun (in Haarlem) of BonaMUN (Leiden) en/of Olmun (in Oldenburg, Duitsland). Om deel te kunnen nemen aan een MUN moet je lessen missen. Dit kan natuurlijk alleen als je goede cijfers haalt en deze lessen dus ook kùnt missen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Model_United_Nations

LmunA:  http://www.lmuna.eu/, 

Hmun: http://web.hmun.nl/, 

BonaMUN: http://www.bonamun.org/ 

Olmun: http://www.olmun.org/

 

MEP: MEP is eveneens een simulatie-conferentie, maar dan van het Europees Parlement. Het lijkt in veel opzichten op een MUN, maar het grootste verschil is dat je geen land vertegenwoordigt maar je eigen mening en het is geheel in het Nederlands. MEP vindt plaats in het provinciehuis van Zwolle en de beste leerlingen (sowieso van elke school één) gaan door naar de landelijke conferentie. MEP is alleen voor vierdeklassers en vindt plaats in april. https://www.mepnederland.nl

 

Uitwisseling India: Het Vechtdal College Ommen heeft een uitwisseling met Pawar Public School in Bhandup (Mumbai, India). Medio mei komen leerlingen van deze school naar Ommen. Zij worden opgevangen door leerlingen uit vwo3. Meestal blijven ze een week in Ommen. De Indiase leerlingen bezoeken onze school en zij moeten onderzoek doen naar onze cultuur. Daarbij willen wij ze altijd graag dingen van ons land en onze cultuur laten zien. Als je in vwo-4 zitten mag je een tegenbezoek afleggen. Jij verblijft dan bij de leerlingen die bij jou in mei zijn geweest. Tijdens het tegenbezoek krijg je een goed beeld van het schoolsysteem in India, maar ook van de Indiase cultuur en de gewoontes. Tijdens de uitwisseling werk je aan een project (ejournal). Een voorbeeld kun je zien op http://ejournal.eumind.net/exchange2

 

Het eerste contact met India wordt echter al gelegd in de tweede klas en werk je in een groep aan een onderzoek dat je presenteert via een weebly-site. Alle leerlingen uit klas 2 vwo+ doen hier aan mee, zodat je kunt kijken of een uitwisseling iets voor jou is. Kijk hier voor een voorbeeld: https://eumindregions19vechtd.weebly.com

 

Debatclub: De debatclub komt wekelijks bijeen om te debatteren over diverse (actuele) stellingen. Samen werken we naar de wedstrijd OpWegNaarHetLagerhuis dat jaarlijks plaatsvindt in het provinciehuis te Zwolle. Hier strijden zij samen tegen andere scholen uit Overijssel middels een 1-op-1debat, een 360-debat en het houden van een V-rede (betoog over een onderwerp  naar keuze, gericht op jouw toekomstdroom van de wereld). De beste school gaat naar de landelijke wedstrijd en de finale hiervan wordt door BNN-VARA uitgezonden. De organisatie ligt in handen van Het Debatbureau en Stichting HOPE XXL. https://ownhlagerhuis.nl

 

  

 

Heb je vragen? 

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijk gesprek over bijvoorbeeld extra zorg? Stuur dan een mailtje naar Finanda Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl) met daarin vermelding van je naam en telefoonnummer. Zij neemt dan contact met je op om een afspraak te maken.