Pilot "leren op maat met iPad"

De laatste jaren heeft het Vechtdal College flink geïnvesteerd in een aantal projecten rondom ICT. Vanaf 2015 zijn we gestart met zogenaamde ‘proeftuinen’ om uit te zoeken welke device het meest geschikt is voor bepaalde groepen leerlingen.

De ervaringen met het iPad-project zijn zeer positief. Zo’n 10-20 docenten hebben de afgelopen twee jaar gewerkt in dit project. De wijze waarop de innovatie is ingezet in de lessen heeft een groot effect op de didactiek. Docenten hebben de innovatie aangegrepen om meer en beter te differentiëren tijdens de lessen door het interactief gedifferentieerde directe instructie model (IGDI) toe te passen. Het gebruik van applicaties is door de coördinator verbonden aan dit model. Sinds augustus 2016 zijn we ook gestart met een pilot met Chromebooks, om straks de iPad met de chromebook te vergelijken.

We willen de leerlingen voorbereiden op het leren en werken in een maatschappij waar ICT alom vertegenwoordigd is. De mogelijkheden om beter maatwerk te bieden aan de leerlingen met behulp van digitale toepassingen, ziet de school als belangrijke aanvulling op de zorg en begeleiding.

Daarnaast zien we mogelijkheden en nieuwe kansen voor het verrijken van het samen leren en werken door middel van het gebruik van devices in het onderwijs.

Het Vechtdal College streeft om vanaf cursusjaar 2017 in een leerweg te starten met het gebruik van devices tijdens de lessen. Dat betekent, dat naast de keuze voor devices, het werken met digitaal leren aandacht behoeft. Tegelijkertijd kan het gedifferentieerd werken verder ingevoerd en geïmplementeerd worden. Alle proeftuinen en pilots gaan uit van het adagium: maatwerk/differentiatie. In welke mate kan het device ons helpen om meer maatwerk voor de leerlingen mogelijk te maken?

 

Sfeer proeven? Bekijk het filmpje