MENU

"Leren op maat met iPad"

De laatste jaren heeft het Vechtdal College flink geïnvesteerd in een aantal projecten rondom ICT. Vanaf 2015 zijn we gestart met zogenaamde ‘proeftuinen’ om uit te zoeken welke device het meest geschikt is voor bepaalde groepen leerlingen.

De ervaringen met het iPad-project zijn zeer positief. Zo’n 10-20 docenten hebben de afgelopen twee jaar gewerkt in dit project. De wijze waarop de innovatie is ingezet in de lessen heeft een groot effect op de didactiek. Docenten hebben de innovatie aangegrepen om meer en beter te differentiëren tijdens de lessen door het interactief gedifferentieerde directe instructie model (IGDI) toe te passen. Het gebruik van applicaties is door de coördinator verbonden aan dit model. Sinds augustus 2016 zijn we ook gestart met een pilot met Chromebooks, om straks de iPad met de chromebook te vergelijken.

We willen de leerlingen voorbereiden op het leren en werken in een maatschappij waar ICT alom vertegenwoordigd is. De mogelijkheden om beter maatwerk te bieden aan de leerlingen met behulp van digitale toepassingen, ziet de school als belangrijke aanvulling op de zorg en begeleiding.

Daarnaast zien we mogelijkheden en nieuwe kansen voor het verrijken van het samen leren en werken door middel van het gebruik van devices in het onderwijs.

Afgelopen schooljaar is de keuze gemaakt om in september 2017 te starten met het lesgeven met behulp van een iPad. Via de iPad willen docenten maatwerk ondersteunen en willen ze differentiëren binnen de klas bevorderen. Ook willen ze aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Hierbij is zeer belangrijk dat de iPad een middel is en niet het doel! Op de planning staat dat in deze activiteitenweek alle leerlingen een Apple ID gaan aanmaken, onder begeleiding van hun mentor. Dit ID hebben zij nodig voor de inrichting van hun iPad, die deze week volgens planning wordt uitgedeeld. Het inrichten van de iPad gaat onder begeleiding van enkele leerlingen uit de bovenbouw. We zien uit naar een leerzaam jaar!

 

Sfeer proeven? Bekijk het filmpje