MENU

Leren op maat met een eigen device 

Onze school wil goed en uitdagend onderwijs bieden, nu én in de toekomst. Het Vechtdal College Ommen wil de leerlingen voorbereiden op het leren en werken in een maatschappij waar ICT alom vertegenwoordigd is. De verwachting is dat we de komende jaren leerlingen gaan opleiden voor beroepen die nu nog niet bestaan. De toenemende digitalisering zal het onderwijs erg veranderen en biedt kansen en mogelijkheden.  

Om hierop aan te sluiten maken we gebruik van een iPad. Met behulp van een eigen device willen we meer maatwerk kunnen bieden aan leerlingen; dit noemen we ook wel 'differentiëren'. In de lessen willen we bij elke leerling zoveel mogelijk aansluiten op waar iemand zit in zijn/haar leerproces.Omdat leerlingen digitaal werken is het mogelijk om te meten waar iemand zit in zijn/haar leerproces. Ook is het door het gebruik van de iPad mogelijk verschillende opdrachten aan te bieden. We kijken tegelijkertijd ook naar het effect van het gebruik van een iPad op de motivatie en eigenaarschap van het leerproces bij leerlingen. Naast het gebruik van de iPad blijven we ook ''gewoon'' boeken gebruiken. We geloven in een goede mix van leermiddelen. Voorop staat dat de iPad een middel is en niet het doel!  

 

lesdoeleinden 

Ik ga een iPad gebruiken, waar moet ik op letten? 

Je hebt een iPad nodig voor school. Hieronder vind je tips, trucs, informatie en een aantal regels om de iPad goed te kunnen gebruiken op en na school. 

 

Tips en trucs

Laad je iPad iedere nacht op, dan is de iPad de volgende ochtend weer vol.

Beperk het gebruik van de iPad tijdens het laden: hierdoor kan de oplaadkabel beschadigen. 

Stel een toegangscode in op je iPad en deel deze met niemand! 

Geef je iPad nooit aan iemand anders: jij bent verantwoordelijk voor de iPad! 

Als je schade hebt, meld dit dan bij de ICT-afdeling: hoe eerder dit gemaakt wordt, hoe beter het is. 

Als je vragen hebt over de iPad kunnen deiCoachleerlingen uit je klas je helpen. Per klas zijn er twee iCoachleerlingen. Deze leerlingen worden ondersteund door de iCoachdocenten.

 

Belangrijke regels

Je iPad moet opgeladen zijn voor school. Tijdens de les kun je de iPad niet opladen. Je hebt je iPad altijd bij je. 

De hoes om de iPad is verplicht. Zonder hoes is de kans op schade groter en ook duurder! 

Ga voorzichtig met je iPad om. Het is een duur apparaat en de hoes maakt het niet onverwoestbaar. 

De docent bepaalt tijdens de les of de iPad gebruikt mag worden en op welke wijze. 

Je komt niet aan de iPad van een medeleerling(e) zonder zijn/ haar toestemming. 

Het filmen en/of fotograferen met de iPad is alleen toegestaan met toestemming van de docent. 

Het geluid op de iPad staat uit, tenzij de docent anders beslist. 

Je zorgt ervoor dat je altijd oortjes bij je hebt. 

Als je eerder klaar bent in de les met werk dat opgegeven is, worden er alleen spelletjes en/ofsocial media gebruikt als de docent daar toestemming voor geeft. 

Aan het eind van de les gaat de iPad uit en stop je deze in je tas, je loopt niet met je iPad in de hand door de gangen. 

 

De meest gestelde vragen

Waarom ICT-rijk onderwijs? 

Onze maatschappij is, in vergelijking met vijftien jaar geleden, enorm veranderd. We gebruiken andere vormen van communicatie en vergaren onze informatie (vooral) op het internet. De toekomst zal voor iedereen meer technologisch ingericht zijn. Als scholengemeenschap hebben we een belangrijke taak om de leerlingen daar op voor te bereiden. Het Vechtdal College past het onderwijs daarop aan. 

 

Wat zijn de voordelen van werken met een iPad in de klas? 

Omdat onze leerlingen altijd hun iPad bij zich hebben, kunnen zij allerlei bronnen op internet vinden en hebben ze altijd en overal de beschikking over (aanvullend) digitaal leermateriaal. Methodes houden hun digitale versie actueel en leerlingen hebben dan via de iPad altijd de meest up-to-date versie van de methode beschikbaar.  

Ook kunnen docenten leerlingen meer maatwerk bieden. Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld op hun eigen tempo en niveau werken.  

De docent beslist over de inzet van de iPad in de les.  

 

Hoe schaf ik een iPad aan? 

De aanschaf van een iPad gebeurt door de ouder(s)/verzorger(s). De bestelprocedure gaat via Switch/Studywise. U krijgt de mogelijkheid om het bedrag in eens te betalen of in termijnen. Gedurende drie leerjaren krijgtu een vergoeding van school die verrekend wordt met de schoolbijdrage. Ons onderwijs is erop gericht dat onze leerlingen in de lessen over een iPad beschikken. Dit biedt ze namelijk vele voordelen. Voor wie financieel niet in staat is een iPad aan te schaffen willen wij u wijzen op de mogelijkheid van ondersteuning van uw gemeente. Een aantal gemeenten in deze regio hebben gelden (bijvoorbeeld Stichting Leergeld) om ouders voor dit doel te ondersteunen.Wij doen ons uiterste best om voor elke ouder een oplossing op maat aan te bieden. Het uitgangspunt daarbij is: ons onderwijsaanbod is en blijft voor alle leerlingen toegankelijk. 

Voor overige vragen over ICT in ons onderwijs, mail naar r.rekker@vechtdalcollege.nl (teamleider). 

 

iPad

Gebruikersvoorwaarden Vechtdal College iPad

Afhandeling storing en schade

Aanmaak privé account op iPad.pdf

 
 

Heb je vragen? 

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijk gesprek over bijvoorbeeld extra zorg? Stuur dan een mailtje naar Finanda Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl) met daarin vermelding van je naam en telefoonnummer. Zij neemt dan contact met je op om een afspraak te maken.