MENU

Gezonde Schoolkantine

Beleidsdocument Gezonde Schoolkantine Vechtdal College Ommen 

De komende jaren richten we onze aandacht op duurzaam leren, duurzame relaties en een duurzame leefomgeving. Aan het einde van de beleidscyclus zijn wij op minimaal twee thema’s van de Gezonde School gecertificeerd.
(Uit: Strategisch beleidsplan VCH 2017-2021)
 
Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie de M.R. en de Ouderraad.
 
Visie
Onze school is een omgeving waar gezond kiezen gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of beoordeeld hoeft te voelen. Gezond kiezen gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen. We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten gezond is. In de lessen leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Het  Vechtdal College heeft al geruime tijd een gezond en gevarieerd aanbod in de schoolkantine en dat is de laatste jaren beloond met de Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum


beleidsstuk Gezonde school 2019 (002).pdf