MENU

Nieuwsbrief

Binnen het Vechtdal College is het een goed gebruik om elke week een nieuwsbrief uit te geven. De nieuwsbrief is hét communicatiemiddel tussen school en huis. Het is van groot belang dat deze informatie elke week door u als ouder wordt gelezen. De nieuwsbrief heeft elke week een aantal vaste onderdelen: een bezinning geschreven door schoolpastor, vanuit het weekthema van de “Oase”; de agenda voor de komende weken, een toelichting op de activiteiten en overig nieuws en wetenswaardigheden.