Extra vraag- en informatieavond voor ouders groep 8 op dinsdag 14 maart

 

Zijn er na het advies van de basisschool nog vragen over het kiezen van de juiste leerweg, dan is er voor de ouders van de leerlingen van groep 8 nog een mogelijkheid om extra informatie en advies in te winnen op dinsdagavond 14 maart a.s. vanaf 18.30 uur. Hebt u nog vragen, schroom niet om ze te stellen. Deze avond kent geen centrale start en er zal ook geen nieuwe informatie gegeven worden. De directeur en een teamleider zullen aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

 

Van harte welkom!

 

Ons onderwijs:

- Alles onder één dak

- Lwoo in het vmbo

- Breed aanbod praktijkvakken

- Leren buiten school

- Muziek/drama

- Persoonlijk Gericht Programma

- De Plus in de theoretische leerweg

- Blaise Pascal / vwo+

- Dyslexie-begeleiding

- Huiswerkbegeleiding

- PlusPunt (zorg op maat)