MENU

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

Als uw zoon/dochter door ziekte niet naar school kan, vragen we u om tussen 07.45 en 08.00 uur de school telefonisch te informeren (0529-408330).

Gaat een leerling tijdens de dag ziek of om een andere reden naar huis, dan moet hij zich eerst afmelden bij het loket. Ook als een leerling te laat op school komt, moet hij zich eerst melden bij het loket op de eigen afdeling.

Voor de regels rondom ziekteverzuim bij een toets (in de bovenbouw), verwijzen wij naar het PTA. Deze zijn te vinden op de website.

Aanvragen verlof

Voor bijzondere gelegenheden kunnen leerlingen vrijaf krijgen. U wordt verzocht om dan minstens een dag van tevoren een verzoek in te (laten) dienen bij de teamleider.

Voor verlofregeling bij bijzondere omstandigheden (familie/vakantie) verwijzen wij u naar de wet- en regelgeving over de leerplicht. Meer informatie over verlofregelingen vindt u op de website van Postbus 51 (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw). 

Vakanties

Voor het schooljaar 2018-2019 gelden de volgende vakantie- en roostervrije dagen:

Herfstvakantie                   maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie                    maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie              maandag 18 t/m vrijdag 22 februari 2019
Meivakantie                       maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019
(inclusief Pasen)

Hemelvaart                       donderdag 30 t/m vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren                        maandag 10 juni 2019

Zomervakantie                  maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019

Roostervrije dagen voor leerlingen

Naast de vakanties en vrije dagen zijn er ook nog roostervrije dagen voor de leerlingen. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn dit:

Maandag 3 en dinsdag 4 september 2018

Dinsdag 2 oktober 2018

Maandag 7 januari 2019

Dinsdag 9 juli 2019

Woensdag 10 juli 2019

Donderdag 11 juli 2019

 

Voor verlofregelingen bij bijzondere omstandigheden (familie/vakantie) verwijzen we u naar de wet- en regelgeving over de leerplicht. Meer informatie over verlofregelingen vindt u op de website van Postbus 51. (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw).