MENU

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

Als uw zoon/dochter door ziekte niet naar school kan, vragen we u om tussen 07.45 en 08.00 uur de school telefonisch te informeren (0529-408330).

Gaat een leerling tijdens de dag ziek of om een andere reden naar huis, dan moet hij zich eerst afmelden bij het loket. Ook als een leerling te laat op school komt, moet hij zich eerst melden bij het loket op de eigen afdeling.

Voor de regels rondom ziekteverzuim bij een toets (in de bovenbouw), verwijzen wij naar het PTA. Deze zijn te vinden op de website.

Aanvragen verlof

Voor bijzondere gelegenheden kunnen leerlingen vrijaf krijgen. U wordt verzocht om dan minstens een dag van tevoren een verzoek in te (laten) dienen bij de teamleider.

Voor verlofregeling bij bijzondere omstandigheden (familie/vakantie) verwijzen wij u naar de wet- en regelgeving over de leerplicht. Meer informatie over verlofregelingen vindt u op de website van Postbus 51 (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw). 

Schoolvakanties 2020-2021

Reguliere vakanties:
Herfstvakantie: Maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020
Kerstvakantie: Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Meivakantie: Maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei 2021
Zomervakantie: Maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021

Overige vrijdag dagen voor leerlingen:

Maandag 17 augustus 2020

Maandag 4 januari 2021
Goede Vrijdag 2 april 2021
Maandag voor Koningsdag 26 april 2021
2e week meivakantie: 28, 29 en 30 april 2021
Vrijdag 14 mei 2021 (dag na Hemelvaart)
Laatste schoolweek: 6, 7 en 8 juli 2021

 

Studiedagen personeel (leerlingen vrij):

Dinsdag 6 oktober 2020

Dinsdag 9 maart 2021

Voor verlofregelingen bij bijzondere omstandigheden (familie/vakantie) verwijzen we u naar de wet- en regelgeving over de leerplicht. Meer informatie over verlofregelingen vindt u op de website van Postbus 51. (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw).

 

 

 

 

Heb je vragen? 

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijk gesprek over bijvoorbeeld extra zorg? Stuur dan een mailtje naar Finanda Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl) met daarin vermelding van je naam en telefoonnummer. Zij neemt dan contact met je op om een afspraak te maken.