MENU

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

Als uw zoon/dochter door ziekte niet naar school kan, vragen we u om tussen 07.45 en 08.00 uur de school telefonisch te informeren (0529-408330).

Gaat een leerling tijdens de dag ziek of om een andere reden naar huis, dan moet hij zich eerst afmelden bij het loket. Ook als een leerling te laat op school komt, moet hij zich eerst melden bij het loket op de eigen afdeling.

Voor de regels rondom ziekteverzuim bij een toets (in de bovenbouw), verwijzen wij naar het PTA. Deze zijn te vinden op de website.

 

 

Aanvragen verlof

Voor bijzondere gelegenheden kunnen leerlingen vrijaf krijgen. U wordt verzocht om dan minstens een dag van tevoren een verzoek in te (laten) dienen bij de teamleider.

Voor verlofregeling bij bijzondere omstandigheden (familie/vakantie) verwijzen wij u naar de wet- en regelgeving over de leerplicht. Meer informatie over verlofregelingen vindt u op de website van Postbus 51 (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw). 

 

 

Vakanties

Studiedag personeel           maandag 4 september 2017     

Herfstvakantie                   maandag 23 – vrijdag 27 oktober 2017

Studiedag personeel           woensdag 1 november 2017     

Kerstvakantie                    vrijdag 22 december 2017 – vrijdag 5 januari 2018  

Voorjaarsvakantie              maandag 26 februari – vrijdag 2 maart 2018

Studiedag personeel           dinsdag 6 maart 2018

Goede Vrijdag/Pasen          donderdag 29 maart – maandag 2 april 2018          

Meivakantie                       vrijdag 27 april – vrijdag 4 mei 2018

Hemelvaart                       donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018

Pinksteren                         maandag 21 mei 2018

Studiedagen personeel       dinsdag 17 – donderdag 19 juli 2018    

Zomervakantie                  maandag 23 juli - vrijdag 31 augustus 2018  


 

 

Voor verlofregelingen bij bijzondere omstandigheden (familie/vakantie) verwijzen we u naar de wet- en regelgeving over de leerplicht. Meer informatie over verlofregelingen vindt u op de website van Postbus 51. (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw).