Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

Als uw zoon/dochter door ziekte niet naar school kan, vragen we u om tussen 07.45 en 08.00 uur de school telefonisch te informeren (0529-408330).

Gaat een leerling tijdens de dag ziek of om een andere reden naar huis, dan moet hij zich eerst afmelden bij het loket. Ook als een leerling te laat op school komt, moet hij zich eerst melden bij het loket op de eigen afdeling.

Voor de regels rondom ziekteverzuim bij een toets (in de bovenbouw), verwijzen wij naar het PTA. Deze zijn te vinden op de website.

 

 

Aanvragen verlof

Voor bijzondere gelegenheden kunnen leerlingen vrijaf krijgen. U wordt verzocht om dan minstens een dag van tevoren een verzoek in te (laten) dienen bij de teamleider.

Voor verlofregeling bij bijzondere omstandigheden (familie/vakantie) verwijzen wij u naar de wet- en regelgeving over de leerplicht. Meer informatie over verlofregelingen vindt u op de website van Postbus 51 (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw). 

 

 

Vakanties

Herfstvakantie                   17 tot en met 21 oktober 2016

Kerstvakantie                     26 december 2016 tot en met 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie             20 tot en met 24 februari 2017

Paasvakantie                     14 - 17 april 2017

Meivakantie                       24 april tot en met 28 april 2017

Bevrijdingsdag                    5 mei 2017

Hemelvaartsvakantie        25 en 26 mei 2017

Pinkstervakantie                5 en 6 juni 2017

Zomervakantie                  24 juli tot en met 1 september 2017

 

 

Voor verlofregelingen bij bijzondere omstandigheden (familie/vakantie) verwijzen we u naar de wet- en regelgeving over de leerplicht. Meer informatie over verlofregelingen vindt u op de website van Postbus 51. (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw).