MENU

Visie

“Ieder talent een plek van betekenis”

Missie

Het Vechtdal College wil als christelijke school voor voortgezet onderwijs in de regio talenten optimaal ontwikkelen en ontplooien. Wij zijn ambitieus in onze doelen en transparant in onze verantwoording.

Aandacht voor elkaar

Het Vechtdal College staat voor persoonlijke aandacht, wederzijds respect en geloof in ieders talent. We zijn een leef- en leergemeenschap, waar we kennis met elkaar delen, samen nieuwe inzichten verwerven, innoveren en met en van elkaar leren. Zo krijgen begrippen als tolerantie, acceptatie en samenwerking bij ons in de dagelijkse praktijk echt inhoud.

Kennen en gekend worden

Het Vechtdal College wil dat iedereen tot zijn recht komt en dus het beste uit zichzelf haalt. We helpen leerlingen hun talenten veelzijdig te ontwikkelen: met hun verstand, hun hart en hun handen. De aandacht voor de menselijke maat verliezen we niet uit het oog. Kennen en gekend worden, daar gaat het om. Pas dan ‘werkt’ onderwijs en komt talent tot bloei. Iedere docent, ieder personeelslid en iedere leerling ervaart dat zo en zet zich hiervoor in.

Midden in de maatschappij

Het Vechtdal College staat midden in de maatschappij en wil daarin betekenisvolle relaties aangaan voor haar leerlingen. Daarom werken we doelgericht samen met onderwijs- en maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. We onderhouden contact met alle instanties waarmee onze leerlingen voor, tijdens en na hun studie te maken hebben.

Onze kernwaarden

We doen inspiratie op uit de Bijbel

We tonen aandacht en respect voor ieder individu

We maken relaties betekenisvol

We streven naar het optimale resultaat 

We zijn betrouwbaar in woorden en daden

We stellen het leren centraal

We hebben oog voor de wereld om ons heen

Bijbel als inspiratiebron

Het Vechtdal College is een christelijke school. Dit is merkbaar in de manier waarop we met elkaar werken. We vinden het waardevol en mooi dat we onze leerlingen de christelijke normen en waarden mogen meegeven.

Juist deze mogelijkheid  maakt dat we als school niet alleen kennis willen overdragen. We zien het duidelijk als onze taak om leerlingen ook sociaal te vormen, ze mee te geven dat we met respect voor elkaar en geloof in de ander, samenleven en samenwerken in de maatschappij. We willen de inspiratie en de steun die de Bijbel geeft, ook graag laten zien aan onze leerlingen. De christelijke identiteit heeft in onze school een duidelijke plaats, zowel in de lessen en als in de activiteiten voor onze leerlingen.

Bezinningen

Iedere dag houden we aan het begin van het eerste lesuur een bezinning op basis van een gedeelte uit de Bijbel en/of teksten uit een begeleidend tijdschrift (Oase). Die teksten gaan over meningen, ervaringen en geloofsovertuigingen van jongeren. Met Kerst en Pasen houden we bezinningsbijeenkomsten. Leerlingen zijn daarbij verplicht aanwezig. Veel leerlingen helpen mee met de organisatie van de vieringen.

Het logo

Het logo van de school verbeeldt een openslaande Bijbel, die voor ons elke dag opnieuw een belangrijke inspiratiebron is. De vier losstaande grafische vormen (‘strepen’) laten zien dat we vanuit deze inspiratiebron stil willen staan bij vier wezenlijke elementen: liefde en respect voor God, jezelf, elkaar en je omgeving. Tegelijkertijd zijn de vier strepen een verwijzing naar de vier onderwijsrichtingen in onze school: vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Het boek symboliseert ook het leerboek waardoor leerlingen kennis opdoen.

 

Heb je vragen? 

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijk gesprek over bijvoorbeeld extra zorg? Stuur dan een mailtje naar Finanda Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl) met daarin vermelding van je naam en telefoonnummer. Zij neemt dan contact met je op om een afspraak te maken.