MENU

Onderwijs

In ons dagelijks onderwijs stellen we onze doelen centraal.

• We vinden het belangrijk dat elke leerling goed onderwijs krijgt van vakkundige docenten.

• We bieden de leerlingen studiebegeleiding op maat met voldoende keuzemogelijk- heden.

• We bieden de leerlingen een gezellige en prettige leeromgeving met veel buiten schoolse activiteiten.

Het eerste leerjaar: op weg naar een eigen leerweg

In het eerste leerjaar kennen we vijf verschillende soorten klassen. Elke klas bereidt leerlingen voor op verschillende leerwegen en verschillende soorten vervolgonderwijs.

De vijf klassen zijn verdeeld over de twee hoofdroutes van ons onderwijs:

• de Praktische Route

Dit is een leerroute die opleidt voor de praktische opleidingen in het mbo. Vanaf het eerste leerjaar wordt veel lesgegeven in doe-vakken zoals techniek, verzorging, handvaardigheid en tekenen. Vanzelfsprekend zijn er ook theorievakken zoals Engels, Nederlands en wiskunde, maar ook in die lessen is de leerling vaak praktisch bezig. Er is sprake van thuiswerkarm onderwijs doordat er veel begeleidingsuren zijn.

• de Theoretische Route

Leerlingen die de theoretische kant van het vmbo willen volgen, kiezen voor de theoretische leerweg (tl). Er hoort daarom ook meer huiswerk bij dan in de praktische route. Op het Vechtdal College staat bij de theoretische leerweg een ‘plus’. Door middel van een beroepsgericht programma willen we meer aanbieden dan andere scholen.

Leerwegadvies

Alle eerstejaarsleerlingen krijgen in april van hun docenten een leerwegadvies voor het verdere leertraject. We streven ernaar iedereen in het tweede leerjaar in de best passende leerroute te hebben geplaatst.

Programma voor meerbegaafden

Meerbegaafde leerlingen krijgen bij ons via het Blaise Pascal-programma een extra uitdagend lesprogramma met speciale projecten, al vanaf groep 8 van de basisschool. Dit traject voor vwo+-leerlingen loopt ook door na het eerste leerjaar: een voorbeeld van maatwerk van leerwegondersteuning tot en met vwo.

Een eigen route

Vanaf het tweede leerjaar komt een leerling in zijn eigen leerweg, al is het nog wel mogelijk over te stappen. Binnen de twee routes zijn er de volgende keuzemogelijkheden:

In de praktische route

Basisberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg bereidt leerlingen voor op het mbo (niveau 1 en 2). Er zijn veel praktijkvakken, vooral vanaf het derde jaar. Na het tweede leerjaar zijn er vijf keuzemogelijkheden:
1. Z&W: Zorg & Welzijn,
2. D&P: Dienstverlening en Producten,
3. BWI: Bouwen, Wonen & Interieur 
4. PIE: Produceren, Installeren en Energie

5. HBR: Hotel, Bakkerij en Recreatie

Kaderberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg kent veel praktijkuren (12-14 uur in de week) en geeft toegang tot mbo niveau 3 en 4. Ook hier zijn er na het tweede leerjaar zijn er vijf keuzemogelijkheden:
1. Z&W: Zorg & Welzijn,
2. D&P: Dienstverlening en Producten,
3. BWI: Bouwen, Wonen & Interieur 
4. PIE: Produceren, Installeren en Energie.

5. HBR: Hotel, Bakkerij en Recreatie

In de theoretische route

• theoretische leerweg +

Een opleiding  die toegang geeft tot alle mbo-opleidingen en tot het havo. De “plus” betekent dat we de leerlingen in klas 3 en 4 goed voorbereiden, o.a. door het aanbieden van een beroepsgericht programma. Het is ook mogelijk om de “plus” in te zetten voor een goede aansluiting naar het havo.

• havo

Een opleiding  van vijf jaar die voorbereidt op het hbo. We bieden in Ommen alle vier (landelijke) profielen aan.

• atheneum

Deze opleiding duurt zes jaar. Met het atheneum-diploma kan uw kind een studie volgen op de universiteit. Ook voor deze opleiding geldt dat het Vechtdal College alle vier profielen aanbiedt.

• gymnasium

Een opleiding  die vergelijkbaar is met het atheneum. Het verschil is echter dat men op het gymnasium les krijgt in klassieke talen Latijn en Grieks. Deze studie is alleen het eerste jaar in Ommen te volgen. Kiest uw kind na het keuzejaar voor de leerroute gymnasium, dan vervolgt hij/zij de opleiding in de locatie Hardenberg. Ook met het gymnasiumdiploma kan uw kind een studie volgen op de universiteit.

Het wisselen van leerroute

Binnen de school is het mogelijk om van leerweg te veranderen als dat beter is voor uw kind.

Dat gebeurt meestal aan het einde van het schooljaar. Maar ook tijdens het schooljaar is overstappen mogelijk (na het eerste rapport). We willen, zoals gezegd, graag dat elke leerling zo snel mogelijk op de goede plek zit.

Buitenschoolse activiteiten

Wij geloven erin dat het leren en het maken van huiswerk uw kind makkelijker afgaat als hij ook plezier heeft op school. Daarom organiseren we in alle jaren een groot aantal buitenlesactiviteiten. Dat is niet alleen leuk, maar het bevordert ook de samenwerking en communicatie met de andere leerlingen en de hele samenleving. We starten een schooljaar met kennismakingsactiviteiten, die in het eerste leerjaar over meerdere dagen zijn verspreid. Daarnaast zijn er veel sportactiviteiten. Creatieve leerlingen worden uitgedaagd tijdens de podiumavonden.

Natuurlijk zijn er veel excursies en ook meerdaagse reizen. Leerlingen uit vmbo 3 gingen afgelopen jaar naar de Ardennen. Leerlingen uit havo 4 hadden een werkweek naar Berlijn en de leerlingen van vwo 5 brachten een bezoek aan Praag. Ook is er een uitwisseling met een Power Public School in India.

Via onze nieuwsbrief wordt u tijdig geïnformeerd over alle activiteiten en over eventuele kosten voor deze activiteiten. De kosten voor deze activiteiten vallen buiten de vaste schoolkosten. Deelname aan activiteiten is vaak verplicht. Als uw kind niet kan of wil meedoen, dan kunt u dit bespreken met de teamleider.

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage is een vorm van leren buiten de school. Via maatschappelijke stage leert de leerling in de praktijk hoe de maatschappij eigenlijk in elkaar steekt. Deze stage is een soort van vrijwilligerswerk dat een leerling bij een organisatie of op school kan doen. Het werk is voor de leerling én voor de samenleving erg belangrijk. Zo leert de leerling andere mensen helpen, organiseren, contacten leggen en verantwoordelijkheid nemen. Een stage is niet alleen erg leuk, maar ook leerzaam en kan later goed van pas komen. Voor leerlingen die nog niet precies weten wat ze later willen gaan doen, is een stage een goede manier om een indruk te krijgen van de mogelijkheden. Meer informatie is te lezen op: www.maatschappelijkestage.nl.

Binnen vmbo-basis en -kader wordt de maatschappelijke stage geregeld via lessen in het kader van EHBO. Voor de overige leerlingen is er MaS in leerjaar 3 en 4 buiten school.

In eerste instantie gaat de leerling zelf op zoek naar een stageplek. De meeste stageplekken zijn geschikt. Een stageplek kan variëren van een voetbalvereniging, hulp in een zorgcentrum of op een kinderboerderij. Als leerlingen al vrijwilligerswerk doen, mogen deze uren ingezet worden voor de maatschappelijke stage.

 

Heb je vragen? 

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijk gesprek over bijvoorbeeld extra zorg? Stuur dan een mailtje naar Finanda Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl) met daarin vermelding van je naam en telefoonnummer. Zij neemt dan contact met je op om een afspraak te maken.