MENU

Kwaliteit

Als school willen wij transparant zijn en voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering. De afdeling kwaliteitszorg van het Vechtdal College meet periodiek de onderwijsprestaties en de tevredenheid van ouders en leerlingen.

Elk jaar worden enquêtes gehouden onder ouders en leerlingen. De resultaten daarvan bespreken we in kleine groepen bijvoorbeeld in de Ommer Ouder Raad (OOR) of tijdens de panelgesprekken met leerlingen. Voor het managementteam van de school kunnen gegevens uit het kwaliteitsrapport aanleiding zijn het onderwijs door te lichten en eventueel veranderingen aan te brengen. De enquêtes leveren veel informatie op die we graag meenemen in onze plannen voor de dagelijkse schoolpraktijk. Met deze gegevens kan de school haar onderwijskwaliteit borgen en waar gewenst initiatieven ontplooien tot verbetering.

Magister Web

Ouders hebben via onze website toegang tot cijfers en absentiegegevens. Via een eigen gebruikersnaam en wachtwoord is toegang mogelijk tot Magister Web. Op die manier heeft u inzage in de cijfers van uw kind.

Lesuitval

We willen leerlingen zoveel mogelijk onderwijstijd bieden. Daarom proberen we lesuitval tot een minimum te beperken en vangen afwezigheid van een docent zoveel mogelijk op. Als door ziekte van een docent een les niet doorgaat, dan wordt zoveel mogelijk een docent of onderwijsassistent ingezet om de les op te vangen. 

Uit de cijfers van de Inspectie blijkt dat we ruim voldoende onderwijstijd bieden in alle leerjaren.

 

Heb je vragen? 

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijk gesprek over bijvoorbeeld extra zorg? Stuur dan een mailtje naar Finanda Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl) met daarin vermelding van je naam en telefoonnummer. Zij neemt dan contact met je op om een afspraak te maken.