MENU

Externe instanties

Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl

De school is ingedeeld bij het inspectierayon AVO-03.

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

 

Onderwijsgeschillen (voorheen Landelijke Klachtencommissie)

U kunt terecht bij een Klachtencommissie als u een klacht wilt indienen over een gedraging of beslissing van iemand die bij de school of onderwijsinstelling betrokken is en uw school of de onderwijsinstelling bij deze klachtencommissie is aangesloten. Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Tel.nr. 030-2809590

 

Hulpverlenende instanties

AMK

Bij seksueel misbruik of mishandeling (niet alleen binnen school) kan contact opgenomen worden met: Vertrouwensarts Advies en Meldpunt Kindermishandeling,

Postbus  237, 7550 AE Hengelo, tel.nr. 0546-537120.

Het AMK is onderdeel van Bureau Jeugd- zorg Overijssel.

Bij ongewenste intimiteiten op school kunnen leerlingen contact opnemen met de onafhankelijke Vertrouwensinspecteur. Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief )

 

 

Carinova

Algemeen Maatschappelijk Werk in Hardenberg, Dedemsvaart en Ommen. Tel. 0900-8662 (lokaal tarief, iedere werkdag bereikbaar van 9.00-17.00 uur). Met Carinova kunnen leerlingen op eigen initiatief contact opnemen.

 

Bureau Jeugdzorg Overijssel (BjzO).

Hier kunnen jongeren voor allerlei problemen terecht. Dit bureau kan doorverwijzen naar meer gespecialiseerde instanties. Contact met Bureau Jeugdzorg dient via Carinova of huisarts te verlopen, (bereikbaar via het centrale nummer in Zwolle) telefoonnummer in Zwolle: 038-8514800 (tot 17.00 uur bereikbaar).