MENU

Externe instanties

• Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl
De school is ingedeeld bij het inspectierayon AVO-03.
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

• Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
U kunt terecht bij een Klachtencommissie als u een klacht wilt indienen over een gedraging of beslissing van iemand die bij de school of onderwijsinstelling betrokken is.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Landelijke klachtencommissie voor het christelijk onderwijs
Postadres: Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag                                            
Telefoon: 070-386 16 97 (van 09.00 tot 16.30 uur) 
E-mail: info@gcbo.nl

Hulpverlenende instanties

AMK

Bij seksueel misbruik of mishandeling (niet alleen binnen school) kan contact opgenomen worden met: Vertrouwensarts Advies en Meldpunt Kindermishandeling,

Postbus  237, 7550 AE Hengelo, tel.nr. 0546-537120.

Het AMK is onderdeel van Bureau Jeugd- zorg Overijssel.

Bij ongewenste intimiteiten op school kunnen leerlingen contact opnemen met de onafhankelijke Vertrouwensinspecteur. Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief )

Carinova

Algemeen Maatschappelijk Werk in Hardenberg, Dedemsvaart en Ommen. Tel. 0900-8662 (lokaal tarief, iedere werkdag bereikbaar van 9.00-17.00 uur). Met Carinova kunnen leerlingen op eigen initiatief contact opnemen.

Bureau Jeugdzorg Overijssel (BjzO).

Hier kunnen jongeren voor allerlei problemen terecht. Dit bureau kan doorverwijzen naar meer gespecialiseerde instanties. Contact met Bureau Jeugdzorg dient via Carinova of huisarts te verlopen, (bereikbaar via het centrale nummer in Zwolle) telefoonnummer in Zwolle: 038-8514800 (tot 17.00 uur bereikbaar).

 

Heb je vragen? 

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijk gesprek over bijvoorbeeld extra zorg? Stuur dan een mailtje naar Finanda Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl) met daarin vermelding van je naam en telefoonnummer. Zij neemt dan contact met je op om een afspraak te maken.