MENU

De mensen in de school

Het Vechtdal College als geheel heeft circa 400 medewerkers. In Ommen zijn dat er ruim 140. Het grootste deel van de medewerkers bestaat uit docenten, onderwijsassistenten en teamleiders.
Deze zijn verantwoordelijk voor het onderwijsproces. Zij werken samen in teams. Een team is verantwoordelijk voor een eigen deel van het onderwijs. Deze manier van werken stimuleert de ontwikkeling van individuele talenten bij zowel leerlingen als medewerkers. Bovendien draagt werken in teams bij aan ‘kennen en gekend worden’ op school. De teamleiders vormen samen met de directeur het managementteam van de locatie.

Stichting

De school gaat uit van de Stichting Vechtdal College. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk en rapporteert aan de Raad van Toezicht. Het directieteam is verantwoordelijk voor de uitvoering en ontwikkeling van strategisch en lokaal beleid.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het College van Bestuur – de leiding van de school – juist handelt en bewaakt dat het Vechtdal College haar (maatschappelijke) doelstellingen realiseert.

Directieteam

Het directieteam bestaat uit de directeuren van de locaties en sectoren en de algemeen directeur/ bestuurder.

Samenstelling:
De heer C.J. Vosselman, directeur Ommen/Dedemsvaart 
De heer J. te Marvelde, directeur Hardenberg a.i.

De heer M. van Goor, locatieleider Dedemsvaart

 

Bezoekadressen en telefoonnummers

Balkerweg 2, 7731 RZ  OMMEN

tel.nr. 0529-408330

E-mail: ommen@vechtdalcollege.nl


Directeur
De heer C.J. Vosselman (c.vosselman@vechtdalcollege.nl)

Teamleiders

teamleider vwo en havo/vwo-1: de heer R.T. Brenkman (r.brenkman@vechtdalcollege.nl)/ de heer M. de Lange (m.dlange@vechtdalcollege.nl) 
teamleider vmbo-basis/kader-bovenbouw: mevrouw E. Kats (e.kats@vechtdalcollege.nl)
teamleider vmbo-basis/kader/theoretisch leerjaar 1 en vmbo-basis/kader leerjaar 2: mevrouw W. Oosterhof (w.oosterhof@vechtdalcollege.nl)
teamleider vmbo-1th en vmbo-2t+ t/m 4t: de heer R.F. Rekker (r.rekker@vechtdalcollege.nl)
teamleider havo-2 t/m havo-5: de heer A. van der Snel (a.vdsnel@vechtdalcollege.nl) / de heer M. de Lange (m.dlange@vechtdalcollege.nl) 

Decanen
decaan vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: de heer G. Weitkamp (g.weitkamp@vechtdalcollege.nl)
decaan vmbo-theoretische leerweg: mevrouw G. Valk-Spijker (g.valk@vechtdalcollege.nl)
decaan havo: mevrouw J. Volkerink (j.volkerink@vechtdalcollege.nl)
decaan vwo: de heer M. Matteman (m.matteman@vechtdalcollege.nl) 

Vertrouwenspersoon en leerlingbegeleiders
Mevrouw A. Rivera (a.rivera@vechtdalcollege.nl)
Mevrouw E. Nonkes (e.nonkes@vechtdalcollege.nl)

Zorgcoördinator
Mevrouw M. Groen (m.groen@vechtdalcollege.nl)
Mevrouw E. Nonkes (e.nonkes@vechtdalcollege.nl)
Mevrouw F. Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl)

Coördinator meerbegaafdheid
Mevrouw I. Hutten (i.hutten@vechtdalcollege.nl)

 


 

Heb je vragen? 

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijk gesprek over bijvoorbeeld extra zorg? Stuur dan een mailtje naar Finanda Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl) met daarin vermelding van je naam en telefoonnummer. Zij neemt dan contact met je op om een afspraak te maken.