MENU

Schoolregels & Leerlingstatuut

 

Schoolregels

Regels zijn natuurlijk nooit een doel op zich. Je moet ze zien als een middel om de zaken soepel te laten verlopen. Als je dagelijks met veel personen bij elkaar op één plaats bent, kun je eigenlijk niet buiten regels. Als iedereen mee werkt aan een goede leef- en werksfeer in de school, dan hoeven we niet steeds terug te vallen op de regels: dan merk je nauwelijks dat ze er zijn.

Schoolregels 2018-2019.pdf

Leerlingstatuut

Leerlingstatuut Vechtdal College definitieve versie - november 2017.pdf