MENU

Rekenen

Op het Vechtdal College Ommen wordt rekenen met uitzondering van vwo leerjaar 1 aan alle klassen aangeboden. De inzet van welke ondersteunende methode gebruikt wordt in welke klassen is in onderstaande tabel weergegeven.

Leerjaar

1

2

3

4

5

6

Afdeling

 

 

 

 

 

 

VMBO basis

Rekensite.nl

Got-It

 

Got-It

Rekensite.nl

 

 

VMBO kader

Rekensite.nl

Got-It

Got-It

Rekensite.nl

 

 

VMBO t+

Rekensite.nl

Got-It

Got-It

Rekensite.nl

 

 

HAVO

Rekensite.nl

Got-It

Mentor/

Got-It

Zelfstandig/

Got-It

Zelfstandig/

Got-It

 

VWO

Geen rek.

Rekensite.nl

Mentor/

Got-It

Zelfstandig/Got-It

Zelfstandig/

Got-It

Zelfstandig/

Rekensite.nl

                                                                                                              Tabel. Rekenlessen Vechtdal College Ommen.

Een veld met de opmerking Rekensite of Got-It betekent dat leerlingen één les in de week rekenen hebben met gebruik making van de genoemde methode.

Een veld met de opmerking mentor/Got-It betekent dat in de mentorles regelmatig aandacht geschonken wordt aan rekenen en dat de mentor bewaakt dat de leerlingen hun rekenvaardigheden blijven onderhouden.

Een veld met daarin opgenomen zelfstandig betekent dat de mentor de leerlingen helpt bij het opstarten van de rekenmethode aan het begin van het schooljaar maar dat daarna van de leerling wordt verwacht dat hij zelfstandig m.b.v. de methode aan het rekenen werkt.
In het begin van elk schooljaar wordt voor leerlingen die met Got-It werken een instaptoets gemaakt. We gebruiken hiervoor het programma GOT- it.

Examen
Leerlingen van vmbo 3/4 maken de 2F toets en mogen bij een cijfer 8 of hoger indien ze niet alle kansen hebben opgebruikt een 3F toets maken. Leerlingen uit havo 4/5 en vwo 5/6 maken de 3F toets.
In artikel 46 van het Eindexamenbesluit vo staat: de rekentoets wordt afgenomen in het voorlaatste en laatste schooljaar. Verder heeft een leerling maximaal vier kansen en telt een schooljaar drie afnameperioden voor de rekentoets, in januari, maart en mei/juni. Dit heeft tot gevolg dat scholen de leerlingen in het voorlaatste leerjaar ten minste één keer in de gelegenheid moet stellen om de rekentoets te maken. Gezakte leerlingen, die voor het 2
e jaar in een examenjaar zitten moeten de rekentoets opnieuw maken. Dit geldt ook voor leerlingen die doubleren in het voorexamenjaar.

 

Drie afnameperiodes

januari

Dinsdag 9 t/m maandag 22 januari 2018 (2F, 2A, 3F)
donderdag 18 en vrijdag 19 januari 2018 (2ER, 2AER en 3ER)

maart

Dinsdag 6 t/m maandag 19 maart 2018 (2F, 2A, 3F en 3S)

Donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2018 (2ER, 2AER en 3ER)

mei/ juni

Woensdag 30 mei t/m maandag 11 juni 2018 (2F, 2A en 3F)
donderdag 7 en vrijdag 8 juni 2018 (2ER, 2AER en 3ER)Extra afnamedag: alleen voor vwo-examenkandidaten (3F en 3ER): dinsdag 29 mei 2018*
Anders dan voorgaande jaren zijn de afnameperiodes van 2F en 3F gelijktijdig.

*Voor vwo-examenkandidaten maakt rekenen onderdeel uit van de kernvakkenregel. Daarom is aan het begin van de derde afnameperiode één extra dag aangewezen waarop vwo-examenkandidaten hun rekentoets 3F of 3ER kunnen afleggen. Deze speciale extra afname wordt versneld genormeerd, zodat de kandidaten die in aanmerking komen voor een herkansing hun rekentoetsresultaat kunnen meenemen in de afweging voor welk vak ze in het tweede tijdvak willen opgaan. Examenkandidaten vwo kunnen in de periode 29 mei t/m 9 juni ook meedoen, maar ontvangen hun cijfer dan pas later.

Toetsen worden afgenomen in Facet:
 -
Er staan contextopgaven met rekenmachine en eenvoudige contextopgaven zonder
   rekenmachine.
- Verhouding kaal – context is ongeveer 1/3 : 2/3.
- Circa 40% is zonder en 60% met rekenmachine.

vmbo basis

rekentoets 2A

90 minuten

46 opgaven

vmbo

rekentoets 2F

90 minuten

45 opgaven

havo en vwo

rekentoets 3F

120 minuten

45 opgaven

Oefenmateriaal
- Voorbeeldtoetsen digitaal op Facet: oefenen.facet.onl
- Voorbeeldtoetsen als pdf- bestand op examenblad.nl en cito.nl

Alleen voor VWO telt resultaat 2017- 2018 mee in slaag-/zakregeling.
VMBO bb, kb, gt, havo: resultaat komt op cijferlijst bij diploma.

Voor VMBO BB is het mogelijk om de 2A- toets te maken. Het is echter wel verplicht de 2F- toets ook te maken. Daarnaast is het mogelijk om de aangepaste 2ER- of 3ER- toets te maken. Dit geldt voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie. Hierbij is het wel van belang om met de leerling te bespreken naar welke vervolgopleiding hij/zij wil. Wil hij/zij bijvoorbeeld naar de pabo dan is dit niet mogelijk als de leerling de ER- toets gemaakt heeft.

Dyscalculie/ Ernstige rekenproblemen
AANGEPASTE EXAMINERING

1. Aangepaste examen:
              
- Aanpassingen voor dyslexie (in Facet mogelijkheid tot voorlezen);
               
- Visueel beperkten;
                - Ernstige Rekenproblemen/ Dyscalculie (ER)

2. Aangepaste afnamecondities:
               
- Tijdsverlenging max. 30 minuten (bijv. bij dyslexie);
                - Gebruik rekenkaarten

3. Maatwerk
                - Alleen voor 2F bij vmbo bb

Vragen? Meer informatie: Erik Nijhof Reken coördinator Vechtdal College Locatie Ommen.