MENU

Programma van Toetsing en Afsluiting

Bij het begin van het schooljaar hebben alle leerlingen van de leerjaren 3, 4 en 5 een PTA-boek gekregen (Programma van Toetsing en Afsluiting).

In dit PTA-boek staan een aantal gegevens en regels voor het PTA, die gelden voor de toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen van de verschillende vakken.

Verder wordt per vak per periode aangegeven wat aan de orde komt, hoe het getoetst wordt en of het al of niet onderdeel is van het examendossier.

De toetsen, die niet in het examendossier zitten, tellen wel mee voor de bevordering naar het volgende leerjaar. Per vak wordt aangegeven hoe het jaarcijfer tot stand komt. Het PTA geldt voor één jaar.

 

PTA vmbo-3basis 2017-2018.pdf

PTA vmbo-3kader 2017-2018.pdf

PTA vmbo-3t+ 2017-2018.pdf

 

PTA vmbo-4basis 2017-2018.pdf

PTA vmbo-4kader 2017-2018.pdf

PTA vmbo-4t+ 2017-2018.pdf

 

PTA havo-4 2017-2018.pdf

PTA havo-5 2017-2018.pdf

 

PTA vwo 4 5 6 2017-2018.pdf


ERRATUM: Opgave herkansingen na derde periode: vmbo-4t+, havo-5 en vwo-6  

De leerlingen van vmbo-4t+, havo-5 en vwo-6 moeten zich (digitaal) opgeven voor een herkansing op maandag 16 april a.s. voor 12.00 uur. Een dag later (dinsdag 17 april a.s. het 6e en 7e lesuur) vinden voor hen de herkansingen plaats.