MENU

Programma van Toetsing en Afsluiting en Jaarplanners

Leerlingen van de leerjaren 3, 4, 5 en 6 krijgen een PTA-boek (Programma van Toetsing en Afsluiting).

In dit PTA-boek staan een aantal gegevens en regels voor het PTA, die gelden voor de toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen van de verschillende vakken.

Verder wordt per vak per periode aangegeven wat aan de orde komt, hoe het getoetst wordt en of het al of niet onderdeel is van het examendossier.

De toetsen, die niet in het examendossier zitten, tellen wel mee voor de bevordering naar het volgende leerjaar. Per vak wordt aangegeven hoe het jaarcijfer tot stand komt. Het PTA geldt voor één jaar.

PTA VMBO-BASIS-3 schooljaar 2021-2022.pdf

PTA VMBO-KADER-3 schooljaar 2021-2022.pdf

PTA VMBO-T3 schooljaar 2021-2022.pdf

PTA VMBO-BASIS-4 schooljaar 2021-2022.pdf

PTA VMBO-KADER-4 schooljaar 2021-2022.pdf

PTA VMBO-T4 schooljaar 2021-2022.pdf

PTA HAVO-4 schooljaar 2021-2022.pdf

PTA HAVO-5 schooljaar 2021-2022.pdf

PTA VWO-4 schooljaar 2021-2022.pdf

PTA VWO-5 schooljaar 2021-2022.pdf

PTA VWO-6 schooljaar 2021-2022.pdf

 

 

 

Heb je vragen? 

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijk gesprek over bijvoorbeeld extra zorg? Stuur dan een mailtje naar Finanda Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl) met daarin vermelding van je naam en telefoonnummer. Zij neemt dan contact met je op om een afspraak te maken.