MENU

Programma van Toetsing en Afsluiting en Jaarplanners

Bij het begin van het schooljaar hebben alle leerlingen van de leerjaren 3, 4, 5 en 6 een PTA-boek gekregen (Programma van Toetsing en Afsluiting).

In dit PTA-boek staan een aantal gegevens en regels voor het PTA, die gelden voor de toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen van de verschillende vakken.

Verder wordt per vak per periode aangegeven wat aan de orde komt, hoe het getoetst wordt en of het al of niet onderdeel is van het examendossier.

De toetsen, die niet in het examendossier zitten, tellen wel mee voor de bevordering naar het volgende leerjaar. Per vak wordt aangegeven hoe het jaarcijfer tot stand komt. Het PTA geldt voor één jaar.

PTA vmbo-3basis:  TOTAALBESTAND PTA VMBO-3BASIS.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-3BASIS BWI.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-3BASIS DP.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-3BASIS HBR.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-3BASIS KEUZEVAKKEN OVERIG.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-3BASIS PIE.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-3BASIS ZW.pdf

PTA vmbo-3kader: TOTAALBESTAND PTA VMBO-3KADER.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-3KADER BWI.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-3KADER DP KEUZE.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-3KADER HBR.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-3KADER KEUZEVAKKEN.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-3KADER PIE.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-3KADER ZW.pdf

PTA vmbo-3theoretische leerweg: TOTAALBESTAND PTA VMB0-3T.pdf

PTA vmbo-4basis: TOTAALBESTAND PTA VMBO-4BASIS.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMB0-4BASIS BWI.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-4BASIS HBR.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-4BASIS KEUZEVAKKEN.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-4BASIS OVERIG.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-4BASIS PIE.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-4BASIS ZW.pdf

PTA vmbo-4kader: TOTAALBESTAND PTA VMBO-4KADER.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-4KADER BWI.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-4KADER DP.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-4KADER HBR.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-4KADER KEUZEVAKKEN.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-4KADER PIE.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-4KADER ZW.pdf

PTA vmbo-4theoretische leerweg: TOTAALBESTAND PTA VMBO-4T.pdf

TOTAALBESTAND PTA VMBO-4t DP.pdf

PTA havo-4:  TOTAALBESTAND PTA HAVO 4.pdf

PTA vwo-4:  TOTAALBESTAND PTA VWO 4.pdf

PTA havo-5:  TOTAALBESTAND PTA HAVO 5.pdf

PTA vwo-5:  TOTAALBESTAND PTA VWO 5.pdf

PTA vwo-6:  TOTAALBESTAND PTA VWO 6.pdf

 

Jaarplanners

havo-4: Totaalbestand jaarplanners havo 4 2020 2021.pdf

vwo-4: Totaalbestand jaarplanners vwo4 2020 2021.pdf

vwo-5: Totaalbestand jaarplanners vwo 5 2020 2021.pdf

 

Heb je vragen? 

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijk gesprek over bijvoorbeeld extra zorg? Stuur dan een mailtje naar Finanda Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl) met daarin vermelding van je naam en telefoonnummer. Zij neemt dan contact met je op om een afspraak te maken.