MENU

Programma van Toetsing en Afsluiting

Bij het begin van het schooljaar hebben alle leerlingen van de leerjaren 3, 4 en 5 een PTA-boek gekregen (Programma van Toetsing en Afsluiting).

In dit PTA-boek staan een aantal gegevens en regels voor het PTA, die gelden voor de toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen van de verschillende vakken.

Verder wordt per vak per periode aangegeven wat aan de orde komt, hoe het getoetst wordt en of het al of niet onderdeel is van het examendossier.

De toetsen, die niet in het examendossier zitten, tellen wel mee voor de bevordering naar het volgende leerjaar. Per vak wordt aangegeven hoe het jaarcijfer tot stand komt. Het PTA geldt voor één jaar.

 

PTA vmbo-3basis: TOTAALBESTAND PTA BASIS 3 2019-2020.pdf

PTA vmbo-3kader: TOTAALBESTAND PTA KADER 3 2019-2020.pdf 

PTA vmbo-3t+: TOTAALBESTAND PTA T+3 2019-2020.pdf

 

PTA vmbo-4basis: TOTAALBESTAND BASIS 4 2019-2020.pdf

PTA vmbo-4kader: TOTAALBESTAND PTA KADER 4 2019-2020.pdf

Erratum PTA wiskunde vmbo-4kader: PTA KADER 4 WI Erratum.pdf

PTA vmbo-4t+: TOTAALBESTAND PTA T+4 2019-2020.pdf

PTA havo-4: TOTAALBESTAND PTA HAVO-4 2019-2020 MET DEFINITIEVE VOORWOORD.pdf

Gewijzigde versie biologie: BI pta havo 4 19-20 gewijzigd.pdf

PTA vwo-4: TOTAALBESTAND PTA VWO-4 2019-2020 MET DEFINITIEVE VOORWOORD.pdf

 

PTA havo-5: TOTAALBESTAND PTA HAVO-5 2019-2020 MET DEFINITIEVE VOORWOORD.pdf

PTA vwo-5:  TOTAALBESTAND PTA VWO-5 2019-2020 MET DEFINITIEVE VOORWOORD.pdf

 

PTA vwo-6: TOTAALBESTAND PTA VWO-6 2019-2020 MET DEFINITIEVE VOORWOORD.pdf

 

Erratum voor het vak Bedrijfseconomie voor havo-4: Beco pta vwo 4 19-20.pdf 

Erratum voor het vak Bedrijfseconomie voor havo-5: BECO pta havo 5 19-20.pdf

Erratum voor het vak Bedrijfseconomie voor vwo-4: Beco pta vwo 4 19-20.pdf 

Erratum voor het vak Bedrijfseconomie voor vwo-5: BECO pta vwo 5 19-20.pdf

Erratum voor het vak Management en Organisatie voor vwo-6: M&O pta vwo 6 19-20.pdf