Programma van Toetsing en Afsluiting

Bij het begin van het schooljaar hebben alle leerlingen van de leerjaren 3, 4 en 5 een PTA-boek gekregen (Programma van Toetsing en Afsluiting).

In dit PTA-boek staan een aantal gegevens en regels voor het PTA, die gelden voor de toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen van de verschillende vakken.

Verder wordt per vak per periode aangegeven wat aan de orde komt, hoe het getoetst wordt en of het al of niet onderdeel is van het examendossier.

De toetsen, die niet in het examendossier zitten, tellen wel mee voor de bevordering naar het volgende leerjaar. Per vak wordt aangegeven hoe het jaarcijfer tot stand komt. Het PTA geldt voor één jaar.

 

Leerjaar 3:

PTA BASIS 3 totaalbestand.pdf

PTA KADER 3 totaalbestand.pdf

PTA T+3 totaalbestand.pdf

Biologie t3: PTA T3 BI 2016-2017.pdf

 

Leerjaar 4:

PTA BASIS-4 totaalbestand.pdf

PTA KADER 4 totaalbestand.pdf

PTA T+4 totaalbestand.pdf

PTA HAVO-4 totaalbestand.pdf

PTA VWO-4 totaalbestand.pdf

 

Leerjaar 5:

PTA HAVO 5 totaalbestand.pdf

PTA VWO-5 totaalbestand.pdf

 

Leerjaar 6:

http://om.vechtdalcollege.nl/Portals/0/PTA%20VWO-6%20totaalbestand.pdf