MENU

Leerplichtenverlof

Het kan zijn dat je ouders vrij willen vragen buiten de schoolvakanties om. 

In de leerplichtwet staat je nooit zomaar van school weg mag blijven. In een aantal gevallen is er een uitzondering op deze regel mogelijk. Je leest het in de regeling Leerplicht en Verlof