MENU

Studiebegeleiding

De Remedial Teacher

Soms gaat het leren even niet zo lekker, ondanks al je inzet. Als het op eigen kracht even niet lukt, biedt een remedial teacher extra ondersteuning. Een remedial teachers is een speciaal opgeleide docent die jou helpt als je op school bent vastgelopen met vakken als rekenen en taal. De remedial teacher overlegt samen met jou en je ouders welke hulp het meest passend is voor jouw situatie.

De Dyslexie-coach

Heb je dyslexie (lees- of spellingsproblemen) , dan geven gespecialiseerde docenten jou (indien nodig) tijdelijk extra begeleiding. Onze mogelijkheden om jou hulp te bieden zijn wel beperkt. De middelen die de school kan inzetten, staan vermeld in jouw dyslexieverklaring die je krijgt.