MENU

Schoolondersteuningsprofiel

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Passend onderwijs is de wijze waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Belangrijk is dat er een accentverschuiving is ontstaan: niet de zorg voor leerlingen maar de ondersteuning om onderwijs te kunnen volgen staat centraal. Om alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden werken reguliere middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs samen in samenwerkingsverbanden. Het Vechtdal College valt onder het samenwerkingsverband ‘Noord Oost Overijssel”.

Het samenwerkingsverband ‘Noord Oost Overijssel’ heeft vastgesteld welke basisondersteuning scholen in onze regio moeten bieden. Hoe hieraan inhoud wordt gegeven bepalen de scholen zelf. Scholen brengen dit in beeld in het schoolondersteuningsprofiel, een document waarin een beknopt overzicht wordt gegeven van alle vormen van ondersteuning die de school te bieden heeft. Scholen binnen het samenwerkingsverband zorgen samen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen die gebruik moeten maken van extra ondersteuning, passend onderwijs kunnen volgen. 

Door op onderstaande link te klikken, komt u bij het schoolondersteuningsprofiel van het Vechtdal College Ommen. Dit profiel geeft antwoord op de vraag hoe wij de basisondersteuning inhoud geven en wat wij op school kunnen doen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ook leest u welke ambities de school op dit vlak heeft en zal het schoolondersteuningsprofiel een rol spelen in het toelatingsbeleid van de school. Wanneer u na het lezen hiervan nog vragen heeft, kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek op school. Er zal samen met u gezorgd worden voor een passende onderwijsplek voor uw kind.

 

SOP 2020-2021.pdf

 

 

Heb je vragen? 

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijk gesprek over bijvoorbeeld extra zorg? Stuur dan een mailtje naar Finanda Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl) met daarin vermelding van je naam en telefoonnummer. Zij neemt dan contact met je op om een afspraak te maken.