MENU

Keuzebegeleiding

De decaan  

De decaan is een docent, die jou bij verschillende keuzemomenten begeleidt. De schooldecaan voert gesprekken met jou en je ouders over je wensen, ambities en mogelijkheden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je zelf een beeld krijgt van jouw studie- en beroepsmogelijkheden. Ook praat de decaan met jou in een latere fase van je leerroute over profielkeuze en  studie-en beroepskeuze.Verder organiseert de decaan voorlichtingsavonden en een aantal manifestaties, zoals Doe-Dagen, de Opleidingenmanifestatie en de Beroepenmanifestatie. De decaan heeft een eigen kamer waar je kunt binnenlopen voor een gesprek of voor het maken van een afspraak.

Overzicht decanen  per leerweg
vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen: de heer G.J.F. Weitkamp 
vmbo theoretische leerweg: mw. G.F. Valk-Spijker 
havo: mw. J. Volkerink  
vwo: dhr. M. Matteman

Decaan, mentor, vakdocent; wat is het verschil?
Je rijdt in het onderwijs als het ware op een brede snelweg of “rijstroken”: vmbo-basis, vmbo-kader, theoretische leerweg, havo en vwo. Tijdens de rit kun je soms van rijstrook wisselen en onderweg heb je ook “afslagen”, waar je een keuze moet maken.
Vakdocenten geven steeds adviezen, de mentor begeleidt dit proces. Toch blijft het kiezen van de juiste richting soms moeilijk en daarom krijg de leerling  ondersteuning van de schooldecaan.

 

 

Heb je vragen? 

Heb je nog vragen of wil je graag een persoonlijk gesprek over bijvoorbeeld extra zorg? Stuur dan een mailtje naar Finanda Ruijs (f.ruijs@vechtdalcollege.nl) met daarin vermelding van je naam en telefoonnummer. Zij neemt dan contact met je op om een afspraak te maken.