GGD IJsselland

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland (JGZ) richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 19 jaar. Dit betekent het voorkomen, opsporen en bestrijden van oorzaken die een gezonde groei en ontwikkeling kunnen verstoren. Via het consultatiebureau, op de basisschool en in het voortgezet onderwijs volgt de GGD de ontwikkeling, gezondheid en groei van kinderen. Wat betekent dit voor jongeren en hun ouders/verzorgers?

Wat doet de GGD op school?

Leerlingen doen in hun middelbare schoolperiode één keer mee aan een onderzoek door de JGZ van GGD IJsselland, namelijk in het tweede leerjaar. Afgelopen schooljaar was er een pilot bij een aantal scholen met een leefstijlonderzoek in de vierde klas. Informatie hierover staat op www.ggdijsselland.nl.

► Preventief Gezondheidsonderzoek 13/14-jarigen

Als voorbereiding op het gezondheidsonderzoek in de tweede klas vullen leerlingen digitaal een vragenlijst in over hun psychosociaal en lichamelijk functioneren. Deze lijst heet ‘E-MOVO 2’. Dit gebeurt tijdens een lesuur. Een docent van de school en een GGD-medewerker zijn daarbij aanwezig.

In de lijst die leerlingen invullen staan vragen over eventuele lichamelijke klachten, het functioneren en welbevinden op school en thuis, weerbaarheid en leefstijl.

Voordat leerlingen de vragenlijst invullen, ontvangen ze via de post een brief van de GGD met informatie. Ouders kunnen eventuele vragen of bijzonderheden schriftelijk aan hun kind meegeven. Informatie over het onderzoek staat op de website www.ggdijsselland.nl. Hier staat een informatiefilmpje dat de leerlingen op school bekijken voorafgaand aan het onderzoek.

Onderdeel van het onderzoek is een gesprek van de leerling met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts op school naar aanleiding van de vragenlijst. Jongeren worden ook gemeten en gewogen. Zij krijgen deze informatie mee naar huis. Leerlingen en ouders kunnen ook altijd zelf een afspraak maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige wanneer ze vragen hebben.

Meer over het onderzoek in zowel leerjaar 2 als in leerjaar 4: Klas 2 en 4 flyer algemene informatie onderzoek

Centrum voor Jeugd en Gezin

JGZ van GGD IJsselland is partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) (in Zwolle Netwerk voor Jeugd en Gezin). Binnen dit centrum werken we nauw samen met andere professionals, zodat we ouders, kinderen en jongeren zo goed mogelijk kunnen ondersteunen waar nodig. Denk hierbij aan thuiszorginstellingen, huisartsen, Bureau Jeugdzorg, RIAGG en de Onderwijsadviesdienst. Voor die samenwerking vragen we uiteraard eerst de toestemming van leerlingen en ouders/verzorgers.

Meer informatie?

Neem voor informatie over de GGD op school contact op met de GGD, ook als uw kind ‘niet aan de beurt’ is voor een onderzoek. Bij vragen over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind, kunt u terecht bij het CJG bij u in de gemeente. U vindt de contactinformatie via www.cjg.nl. De CJG’s organiseren bovendien inloopspreekuren en cursussen voor ouders/verzorgers en kinderen/jongeren.

Contactinformatie GGD IJsselland

GGD IJsselland, Zeven Alleetjes 1, 8011 CV ZWOLLE | Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Telefoon: (038) 428 15 00 | E-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl | www.ggdijsselland.nl

 

Informatie over hoofdluis (via GGD): Hoofdluis